Reglament

Art. 1. El Club Esportiu Fons Vilanova i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza el 15 de desembre de 2013 la XXV MITJA MARATÓ “Ciutat de Vilanova” i 8a Challenge de Mitges Maratons – Gran Premi de la Diputació de Barcelona. Cursa oberta a tothom qui accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

Art. 02. La distància és de 21,097 km oficialment certificats per la Federació Catalana d’Atletisme. Recorregut urbà i per la carretera C-246a. La sortida i l’arribada a la zona de les Pistes d’Atletisme. L’hora de sortida a les 10 hores del matí.

Art. 03. Les categories es regiran per l’any de naixement i queden establertes, com a categories masculina i femenina, de la següent manera:

2 – 9 Nascuts del 1.994 al 1.995                  5 – 12 Nascuts del 1.959 al 1.968

3 – 10 Nascuts del 1.979 al 1.993                6 – 13 Nascuts del 1.949 al 1.958

4 – 11 Nascuts del 1.969 al 1.978                7 – 14 Nascuts abans del 1.948

15 – 16 Cadira de rodes                              17 – 18 Invidents

Art. 04. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i/o dades de l’atleta. Els atletes estrangers no residents hauran de tenir llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per optar a la classificació de la Challenge és obligatori facilitar el NIF.

Art. 05. L’avituallament serà cada 5 km aproximadament.

Art. 06. La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada. Els atletes circularan per la banda dreta de la carretera, sempre que no s’indiqui el contrari. A partir de les 2h 30m després de donada la sortida es tancaran els controls del circuït, els avituallaments i altres serveis de l’organització. Els participants que segueixin corrent a partir d’aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat.

Art. 07.  Els organitzadors de la cursa, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i/o desqualificar abans, durant i al llarg de  la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, no facin el recorregut complet, no portin Xip o no el portin en el lloc designat per l’organització, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal  i  els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant  i després de la carrera. Per optar a premi i/o obsequi cal classificar-se.

Art. 08. Premis o trofeus als 10 primers de la general masculina i a les 5 primeres de la general femenina. Aquells que tinguin premi o trofeu a la General no en tindran a la seva categoria. Els premis corresponents a les classificacions generals masculina i femenina, es lliuraran a les 12.30h aproximadament. El primer de cada categoria tindrà un premi que podrà recollir a la secretaria de la cursa a partir del moment que es disposi de la classificació.

Art. 09. Serà obligatori córrer amb xip de Champion Chip  de propietat o de lloguer. En cas de no tenir xip propi  de Champion Chip l’organització facilitarà un xip de lloguer que serà obligatori tornar-lo en acabar la cursa.

Art.10. El sol fet d’inscriure’s a la MITJA MARATÓ “Ciutat de Vilanova” autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Art.11. Les reclamacions han de fer-se, per escrit, al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 50 €, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

Art.12.  Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema que així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art.13. Les classificacions oficials dels corredors són competència única de l’organització i del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions oficials es podran consultar a www.mitjavilanova.cat

Art.14. El Club Esportiu Fons Vilanova, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se als participants i espectadors abans, durant o després d’aquesta competició. Els participants hauran d’estar coberts per una assegurança d’accidents.

Art. 15. Els drets d’inscripció són de 16 euros amb xip propi i de 19 euros amb xip de lloguer, la inscripció pagada fora de termini serà de 25 euros. Les inscripcions es tancaran quan hi haurà 1.500 inscrits i en qualsevol cas, el dimecres 11 de desembre a les 20 hores. Un cop acceptada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l’organització

Art.16. Les inscripcions per INTERNET a www.mitjavilanova.cat  es faran efectives a la mateixa web mitjançant  targeta bancària.

Art.17. Els trofeus que no s’hagin recollit a la secretaria de la cursa 3 mesos després de la competició, no podran ser reclamats.

Art.18. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA  o sota la decisió de l’organització, que serà inapel·lable.